Factoring bij DBS2 als slim alternatief voor financiering

Ondanks de corona-perikelen voorspelt het CPB voor de komende periode voor Nederland alweer een groei van 3%. Dat betekent dat het bedrijfsleven op stoom komt en de kredietbehoefte toeneemt. Voor MKB’ers is dit feitelijk minder goed nieuws, want als je geld nodig hebt om te investeren in de groei van je bedrijf, wordt dit steeds lastiger bij de bank.

Banken trekken zich terug

Cijfers van de Nederlandse Bank (DNB) laten zien dat de Nederlandse grootbanken steeds minder kredieten verstrekken, terwijl de vraag naar krediet juist toeneemt. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet zelfs een continu stijgende lijn in het aantal kredietaanvragen, terwijl Nederlandse banken hun kredietaanvragen vaker afwijzen dan gemiddeld in Europa. Eén op de drie Nederlandse ondernemers haalt bakzeil bij zijn bank. Waar haal je dan je geld vandaan om te investeren?

DBS2 zet vijf alternatieven voor een bancaire lening voor je op een rij:

1. Factoring
Factoring is kort gezegd: het verkopen van je factuur en het debiteurenrisico aan een factorbedrijf, zoals DBS2. In ruil voor een vergoeding, variërend van het soort factoring dat je kiest, betaalt de factoringmaatschappij direct je facturen vooruit. Op deze manier kun je een groot deel van je werkkapitaal direct verzilveren en kun je jezelf verzekeren tegen wanbetaling.

Kortom, Factoring bij DBS2 heeft vele voordelen.

2. Financial leasing
Bij deze vorm financiert een leasemaatschappij de kosten voor bijvoorbeeld nieuwe machines, laptops, kassasystemen en andere te leasen objecten. Je betaalt deze financiering in termijnen terug aan de leasemaatschappij.

3. Private leningen
Familie, vrienden en bevriende mede-ondernemers kunnen ook een alternatief vormen om kapitaal te verstrekken. Dit gaat vaak ‘onderhands’, dus zonder tussenkomst van de bank. Dit soort leningen worden ook wel door professionele partijen aangeboden.

4. Microkredieten
Microkredieten zijn leningen tot maximaal 50.000 euro en met een beperkte looptijd. Dit is vooral interessant voor beginnende ondernemers die een (start)kapitaal nodig hebben.

5. Crowdfunding
Letterlijk betekent crowdfunding: geld binnenhalen bij het grote publiek. Ondernemers proberen via sociale- of traditionele media zoveel mogelijk mensen te informeren over hun plannen met de vraag of ze mee willen helpen met financieren. Professionele partijen doen dit al via professionele crowdfunding platforms.

De helft van de MKB’ers vertrouwt alternatieve financiering

Inmiddels ziet ruim 50% van de MKB-ondernemers wel mogelijkheden in de nieuwe vormen van financiering op de markt. Toch melden nog veel ondernemers zich aan bij de bank, als het om het aanvragen van een lening gaat. Er is dus wel wat koudwatervrees in MKB-land voor alternatieve financiering. Maar waar ligt dat dan aan?

Persoonlijk contact belangrijk voor vertrouwen

Als eerste blijkt persoonlijk contact erg belangrijk. Financiers die alleen maar online werken worden al snel in het verdachtenbankje van snelle handelaars geplaatst. Meestal hebben ondernemers meer vertrouwen in een financieringsaanvraag met een persoonlijk karakter, waarbij ze zaken doen met mensen van vlees en bloed.

In de tweede plaats zijn ondernemers huiverig om hun bedrijfsadministratie met andere partijen te delen, gezien het aantal datalekken en het verkopen van privacygevoelige informatie. Tot slot is het lastig voor ondernemers om door de bomen het bos te zien: er zijn tegenwoordig zoveel verschillende vormen van alternatieve financiering.