Met factoring bij DBS2 verzekerd tegen wanbetaling

Nederlanders staan erom bekend dat ze zich tegen de meest uiteenlopende onderwerpen verzekeren. Een aantal daarvan spreekt voor zich: ziektekosten, wettelijke aansprakelijkheid, brand, opstal en natuurlijk een autoverzekering. Ondernemers kunnen zich ook tegen heel veel verschillende risico’s verzekeren - denk aan rechtsbijstand, beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsstagnatie.

Maar welke risico’s zijn relevant voor jouw bedrijfsvoering die je zelf niet kunt of wilt dragen? Wanbetaling – een klant die niet betaalt – is een risico dat behoorlijk wordt onderschat. Maar heb je dan een kredietverzekering nodig?

Openstaande facturen

Uit verschillende onderzoeken naar het betaalgedrag van debiteuren gaf ruim driekwart van de ondervraagde MKB’ers aan dat zij regelmatig last hebben van klanten die hun facturen niet op tijd betalen. In 3 procent bij openstaande facturen werd helemaal niet betaald. Bij 1 op de 5 van die gevallen leidden die onbetaalde rekeningen zelfs tot een faillissement.

Kredietverzekering

Als eerste is het belangrijk inzicht te hebben in de risico’s die onbetaalde facturen voor jouw onderneming vormen. Je kunt deze risico’s met goed debiteurenbeheer ondervangen of een kredietverzekering afsluiten. De kredietverzekeraar screent je klanten vooraf en stelt een kredietplafond voor jouw bedrijf op. Als de klant jou niet meer betaalt, gaat de verzekeraar proberen de vordering te innen. Lukt dat niet dan krijg je een afgesproken percentage van je vordering.

Heb ik een kredietverzekering nodig?

Niet elke onderneming heeft een kredietverzekering nodig. Het is een kostbare verzekering en dus zaak om goed door te rekenen of je er echt een nodig hebt. Een kredietverzekering is mogelijk passend als je bedrijf:

  1. Regelmatig onbetaalde facturen moet afschrijven;
  2. Erg snel groeit;
  3. Kleine marges kent;
  4. Veel naar het buitenland exporteert.

Debiteurenfinanciering: factoring

Naast een kredietverzekering kun je zelf ook preventieve maatregelen nemen om het risico op onbetaalde facturen zo klein mogelijk te maken. Voorbeeld hiervan is het verbeteren van je debiteurenbeheer, waarbij je nieuwe klanten vooraf toetst op kredietwaardigheid. Maar je kunt ook je debiteuren financieren via factoring, een populaire financieringsvorm voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Factoring is debiteurenbeheer mét financiering. Het principe is feitelijk simpel: je verkoopt je factuur aan een factorbedrijf, die betaalt het verschuldigde bedrag direct aan je uit en incasseert vervolgens de openstaande rekening bij jouw klant. Je betaalt een klein percentage aan kosten voor deze dienstverlening.