Verbeter je liquiditeit met factoring van DBS2

De liquiditeit van een onderneming geeft aan in welke mate ze aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Oftewel: is er genoeg geld in kas of op je bankrekening. Goed inzicht in de liquiditeit van je bedrijf geeft aan of je in staat bent je rekeningen of salarissen op korte termijn te betalen.

Voor leveranciers geeft jouw liquiditeit leverzekerheid; zo weten ze dat je ze kunt betalen. Ook als je geld wilt lenen, is het slim om de liquiditeit van je onderneming te verbeteren. Dan weet de bank dat je rente en aflossing kunt betalen. Je kunt maar beter geld op je bankrekening hebben dan dat het vastzit in je voorraden of bij traag betalende klanten.

Hoe bereken je de liquiditeit van jouw bedrijf?

Er zijn verschillende boekhoudkundige manieren om naar de liquiditeit van je bedrijf te kijken. Gemakshalve kijken we in deze blog alleen naar de current ratio: de mate waarin je jouw crediteuren en personeel kunt betalen op basis van je vlottende activa en je voorraad. Je kunt dit uitrekenen met deze formule:

Vlottende activa / kort vreemd vermogen = current ratio

Vlottende activa zijn je liquide middelen (kas en bank), plus je voorraden en debiteuren. Het kort vreemd vermogen zijn je kortlopende schulden, zoals je crediteuren en salarisbetalingen. Een goede liquiditeitsratio is 1,5. Zit je daaronder dan is het zaak om je liquiditeitspositie te gaan verbeteren.

Hoe kun je de liquiditeit van je bedrijf verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit van je onderneming te verbeteren. Een paar voor de hand liggende zijn natuurlijk het verhogen van je winst, strakker debiteurenbeheer voeren en het verlagen van je privé-opnames. Maar zoiets heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Wat je wel kunt doen zijn onderstaande voorbeelden om je liquiditeit op korte termijn te verbeteren:

1. Verkoop bedrijfsmiddelen
Heb je machines of andersoortige bedrijfsmiddelen die je niet meer of weinig gebruikt? Verkoop ze dan. Dat verbetert direct je liquiditeit.

2. Koop minder of slimmer in
Kijk eens kritisch naar je voorraad, heb je echt zoveel nodig? Kun je betere afspraken maken met je leveranciers of slimmer inkopen?

3. Gebruik krediet van anderen
Maak gebruik van de mogelijkheid om je betalingen op het juiste moment te doen of slim uit te stellen. Leveranciers maar ook de belastingdienst zijn partijen waarmee je je betalingen kunt afstemmen. Kijk eens goed naar je debiteurenbestand: openstaande facturen vormen een belangrijk deel van jouw liquiditeitspositie.

4. Creëer direct werkkapitaal met factoring
Met factoring kun je jouw openstaande facturen direct omzetten in geld. Factoring is een populaire financieringsvorm voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) omdat deze werkwijze direct zorgt voor werkkapitaal. Anders gezegd, factoring is debiteurenbeheer mét financiering. Het principe van factoring is feitelijk simpel: DBS2 Factoring neemt de factuur van je over, betaalt het verschuldigde bedrag direct aan je uit en incasseert vervolgens de openstaande rekening bij jouw klant.