Kies voor factoring bij DBS2 als debiteurenbeheer

Helaas krijgen ondernemers dagelijks te maken met facturen die niet op tijd worden betaald. En, erger nog, een groot deel daarvan wordt helemaal niet betaald. Dit kost je als ondernemer veel geld, tijd en ergernis. Met goed debiteurenbeheer kun je dit probleem te lijf gaan. In deze blog krijg je vijf tips die gaan helpen om jouw klanten op tijd te laten betalen.

Wat is debiteurenbeheer?

Onder debiteurenbeheer verstaan we wat je als bedrijf doet om ervoor te zorgen dat je klanten hun rekeningen betalen. Dus van het vooraf controleren of je klanten wel kredietwaardig zijn, tot aan het inschakelen van een incassobureau wanneer een betaling uitblijft – en alles wat daartussen zit, zoals juiste facturering en betalingsherinneringen versturen.

Waarom is debiteurenbeheer belangrijk?

Als je debiteurenbeheer niet goed is ingericht heeft dat risico’s voor je onderneming. Het raakt direct je cashflow en je liquiditeit. Veel openstaande facturen zorgen voor forse financiële problemen. In het ergste geval leidt slecht debiteurenbeheer tot faillissement.

Vijf tips voor goed debiteurenbeheer

Dat goed debiteurenbeheer dus belangrijk is, mag wel duidelijk zijn. Maar hoe organiseer je dat nu? Hieronder vijf tips voor goed debiteurenbeheer:

1. Zorg voor een duidelijke betalingstermijn
Maak duidelijke afspraken met je klant over de te hanteren betalingstermijn. Leg dit vast in een overeenkomst. Zorg dat je betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in je algemene voorwaarden en vermeld ze ook op je facturen.

2. Factureer zoals je klant dat wil
Wil je klant een getekende urenstaat, werkbon of een vermelding kostenplaats? Is er een apart factuuradres? Stuur je factuur na het leveren van jouw dienst of product direct op de afgesproken manier. Probeer zoveel mogelijk digitaal te factureren, dat scheelt tijd en geld.

3. Houd overzicht op je openstaande facturen
Zorg ervoor dat je dagelijks weet welke facturen nog niet betaald zijn. Bel direct met je klant als de betalingstermijn is verlopen om te achterhalen wat de reden is. Verhelp eventuele klachten over je dienst of product en maak een nieuwe afspraak over de betaling.

4. Maak een debiteurenplan
Het klinkt misschien simpel, maar schrijf eens op welke stappen je zelf wil ondernemen voor jouw debiteurenbeheer. Als voorbeeld: je kunt na het leveren van jouw dienst of product ook met je klant bellen of alles naar tevredenheid is verlopen. Daarmee voorkom je dat de klant achteraf hierover reclameert. En bel je direct na het verlopen van de betalingstermijn met je klant of mail je liever?

5. Besteed je debiteurenbeheer uit
Vind je bovenstaande tips te veel gedoe? Je kunt je debiteurenbeheer ook volledig uitbesteden via factoring. Dit is een populaire financieringsvorm voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Anders gezegd, factoring is debiteurenbeheer mét financiering. Het principe is feitelijk simpel: je verkoopt je factuur aan een factorbedrijf, die betaalt het verschuldigde bedrag direct aan je uit en incasseert vervolgens de openstaande rekening bij jouw klant. Je betaalt een klein percentage aan kosten voor deze dienstverlening.