Traditionele Factoring

Alle factoraars bieden Traditionele Factoring aan en intussen zijn hierin flinke verschillen ontstaan. In de basis geldt dat een groot deel van je factuur wordt voorgefinancierd. Het is een flexibel alternatief voor bankleningen, rekening-courantkredieten of creditcards, zonder dat je langlopende schulden hoeft aan te gaan.

Wel moet je over het algemeen je gehele debiteurenbestand overdragen aan een factormaatschappij. Traditionele Factoring wordt al jaren gebruikt, met name door grote bedrijven. Meestal geldt dat deze vorm pas bij een omzet van meer dan 2,5 miljoen financieel aantrekkelijk wordt.

Voorwaarden Traditionele Factoring

In tegenstelling tot American Factoring is Traditionele Factoring geen een-tweetje. Over het algemeen worden er nogal wat eisen aan je gesteld. Bij de meeste factoring bedrijven moet je onderneming langer dan drie jaar bestaan, en je omzet over het voorgaande jaar moet hoog zijn. Doorgaans krijg je maar 80 tot 90% van het totale factuurbedrag voorgefinancierd. Waarbij je vaak ook nog een meerjarig contract moet afsluiten. DBS2 stelt zich coulanter op.

Traditionele Factoring bij DBS2

DBS2 Factoring Europe maakt van de Traditionele Factoring een veel klantvriendelijkere variant. Om te beginnen hoef je niet je complete debiteurenportfolio over te dragen en kun je met één of een paar debiteuren en facturen beginnen.

Ook hoeft jouw bedrijf niet aan veelvoorkomende factoring voorwaarden te voldoen, zoals een minimaal bestaan van drie jaar en een hoge omzet. DBS2 hanteert bovendien geen minimale looptijd. Wil je op enig moment stoppen, dan kan dat.

Hoe werkt Traditionele Factoring?

Op basis van de waarde van de te verwachten totale factuursom, spreek je met DBS2 een kredietlimiet af. Met aftrek van de overeengekomen vergoeding betalen wij direct 95% van de factuur aan je uit. Dat doen we tót de grens van jouw kredietlimiet is bereikt.

Acht voordelen van Traditionele Factoring bij DBS2:

  1. Je hoeft niet aan substantiële omzet-eisen te voldoen.
  2. Je hoeft niet je al je facturen uit te besteden, een gedeelte mag ook.
  3. Je facturen zijn verzekerd tegen wanbetaling. We nemen het volledige debiteurenrisico van je over.
  4. Wij betalen direct 95% van het factuurbedrag uit. Dat is uitzonderlijk hoog.
  5. De kans dat je de kredietlimiet bereikt via DBS2 is klein. Wij nemen namelijk het debiteurenbeheer naar je klant voor onze rekening.
  6. Het vergoedingspercentage dat we rekenen behoort tot de scherpste in de markt.
  7. We hanteren minder strenge eisen aan de kredietwaardigheid van jouw klanten.
  8. Met DBS2 kun je ook factoren bij klanten in Europa.