Factoring in trek als alternatieve financiering

Non-bancaire financiering is in Nederland de experimentele fase voorbij en heeft nu een serieuze positie in de MKB-financieringsmarkt ingenomen, schrijft stichting MKB Financiering. Zij onderzocht de behoefte naar alternatieve financiering buiten de bank om. Conclusie: vooral bij klein-zakelijke financieringen onder 1 miljoen euro blijkt non-bancaire financiering sterk te groeien en een behoefte in te vullen in de markt.

Naar verwachting zal deze trend nog zeker tot 2022 voortzetten en op dat moment zullen de kleinzakelijke financieringen via non-bancaire financiers ongeveer de helft zijn van de bancaire verstrekkingen. Ook lijkt de totale MKB-financieringsmarkt op deze manier te groeien, waardoor er uiteindelijk ook meer financiering beschikbaar komt.

Factoring het meest populair als alternatieve financiering

De markt van alternatieve financiering in Nederland kent een grote diversiteit, waarbij factoring de meest populaire vorm is. Bijna één op de drie ondernemers kiest inmiddels voor deze financieringsvorm. Daarna volgen Lease met 24%, Crowdfunding (23%), Direct Lending (21%), MKB-Beurs (2%) en sluiten de Kredietunies (1%) de rij.

Binnen het onderzoek is specifiek gekeken naar de MKB-financieringsmarkt van aanvragen tot 1 miljoen euro, ook wel kleinzakelijke financieringen genoemd. De reden hiervoor is omdat daar de meeste nieuwe aanbieders zich op richten. Deze financieringen worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot 5 miljoen euro.

Het financieringslandschap tot 2022

De totale omvang van non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten onder het miljoen stijgt naar verwachting in 2022 naar 4,4 miljard euro. Tegelijkertijd verwachten de onderzoekers een daling van de bancaire verstrekkingen onder de 1 miljoen euro naar 8,3 miljard euro. Het rapport toont dat in 2022 circa 35% van de totale verstrekkingen onder het miljoen uit non-bancaire financieringen zal bestaan.

Verschillende vormen van non-bancaire financiering

De definitie van non-bancaire financiering is een financiering die niet door banken verstrekt wordt. Er zijn verschillende vormen van non-bancaire financiering. Dit zijn de onderzochte financieringsvormen:

Crowdfunding
Een grote groep investeerders/ beleggers (veel, maar niet uitsluitend, particulieren) investeert gezamenlijk in één project of onderneming. Het bijeenbrengen van vraag en aanbod vindt plaats via een online crowdfunding platform.

Kredietunies
Dit is een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Het is als non-bancair alternatief voor bankfinanciering ontstaan, wordt door de politiek gedragen en is voornamelijk een fenomeen in Amerika, Canada en Engeland.

Direct Lending
Dit is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die gezamenlijk geld investeren in een fonds dat weer als financier optreedt voor ondernemers.

MKB-beurs
Een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in MKB-bedrijven. Dat kan in de vorm van (certificaten van) aandelen en obligaties (leningen). De (certificaten van) aandelen en de obligaties zijn verhandelbaar.

Lease
Leasing bestaat uit financial of operational lease. Financial lease is juridisch gezien een annuïteitenlening op een object. Operational lease is juridisch gezien een leenovereenkomst, waarbij de gebruiker een kooprecht heeft aan het einde van de huurperiode.

Factoring
Factoring is een debiteurenfinanciering. De factormaatschappij verstrekt als financiering een voorschot op de uitstaande vorderingen van een onderneming met als voordeel dat er direct werk- of groeikapitaal vrijkomt om te investeren.