Traditionele factoring bij DBS2 voor grond-, water- en wegenbouw

De verwachtingen voor bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zijn op de lange termijn goed, schrijven onderzoekers van de ING. Op de korte termijn kampen deze bedrijven echter soms met betalingsproblemen. Dit komt door de lage solvabiliteit en de relatief hoge loonkosten door de inzet van ZZP’ers. Traditionele factoring geeft deze bedrijven de rust en tijd om te kunnen groeien.

Goede verwachtingen voor Grond,- water en wegenbouw

Er liggen miljarden aan overheidsgeld te wachten om fileknooppunten en het achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en snelwegen aan te pakken. Ook het klimaatakkoord en de energietransitie vragen om flinke ondergrondse investeringen bij netbeheerders zoals energie- water- en telecombedrijven. Daarnaast hebben waterschappen als gevolg van klimaatverandering te maken met zware regen en droogte, waardoor aanpassingen van kanalen, gemalen en waterbergingen nodig zijn. De recente gebeurtenissen in Limburg spreken boekdelen.

Nieuwe bedrijven in grond-, water- en wegenbouw

Deze infrasector is inmiddels goed voor 20 miljard euro omzet per jaar. Er is een sterke groei zichtbaar in nieuwe bedrijven in grond-, water- en wegenbouw. Het gaat hierbij vaak om middel- tot grote ondernemingen. Financieel gezien hebben deze bedrijven te kampen met een solvabiliteit die lager is dan gemiddeld (<40%). Ook zijn de loonkosten relatief hoog door inzet van zzp’ers. Daarnaast is er aandacht voor het meer spreiden van risico’s, waarbij de (onder)aannemers meer moeten investeren in risicomanagement door onder meer kennis en samenwerking. Opdrachtgevers vragen ten slotte steeds meer aandacht voor duurzaamheid, wat eveneens meer investeringen vereist.

Waarom past traditionele factoring goed bij de grond-, water- en wegenbouw?

Ruim 30% van de klanten van DBS2 werkt in de grond-, water- en wegenbouw. Een groot deel van deze klanten is al jaren een zeer tevreden gebruiker van traditionele factoring. Als grootste reden voeren zij aan dat factoring hun bedrijven rust en tijd bieden om te kunnen groeien en dat zij veelal werken met zelfstandige onderaannemers en zzp’ers. Ook wordt er meer samengewerkt met andere Europese bedrijven en is traditionele factoring een uitkomst om veilig zaken te doen binnen Europa.