Financiële druk voor de transportbranche

Alsof ondernemen in de transportsector al niet enerverend genoeg is, komen transportbedrijven steeds meer onder druk te staan. Betaaltermijnen die niet worden nageleefd door de klant, onvoorziene toestanden op de weg en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans maken het de ondernemer niet makkelijk.

Ondernemen in de transportbranche is iedere dag weer een uitdaging. Het goed regelen van de personele bezetting is vandaag de dag een stuk ingewikkelder en het onderhoud aan de vrachtwagens is een typisch voorbeeld van een ‘neverending story’. Ondertussen lopen kosten voor brandstof, lease en maut steevast door. De financiële druk is in de basis al flink, maar met de nieuwe ontwikkelingen wordt deze druk nog eens vergroot.

WAB

Afgelopen januari trad de nieuwe WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking. Een initiatief dat bedoeld is om werknemers een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven. Absoluut niets mis mee, ware het niet dat het voor u als ondernemer best wat financiële consequenties kan hebben. 

Ook TLN, de ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector, vindt de WAB geen goede ontwikkeling voor de transportsector. Het zou de werking van de arbeidsmarkt zeker niet verbeteren, maar juist de kosten die verbonden zijn aan arbeid verhogen. 

Deze verhoogde kosten snijden in uw financiële buffer. Een buffer die u nodig heeft voor het betalen van alle vaste lasten.

Onvoorziene problemen op de weg

De overheid plant onderhoudswerkzaamheden aan snelwegen, bruggen en viaducten niet altijd even tijdig in. Hierdoor worden transporteurs regelmatig overvallen door onverwachte wegafsluitingen en tijdrovende omleidingen. Helaas gebeurt dit steeds vaker. Het gevolg? Meer files en onbetrouwbare reistijden, om maar iets te noemen. 

Deze plotselinge verkeersmaatregelen zorgen tevens voor een stijging in de kosten van transportbedrijven. Daar gaat weer een stukje van de buffer. Een direct gevolg voor de liquiditeit van uw onderneming.

Betalingstermijnen

De zuurverdiende centen op tijd op de rekening ontvangen, het zorgenkindje van ieder ondernemer. Want die debiteuren hebben vaak niet zo’n haast met het betalen van de facturen. En u? U zit vervolgens met een gat in de financiële buffer. Als de betaling van klanten op zich laten wachten, heeft dit gevolgen voor de liquiditeit van uw onderneming.

Bang om een goede klantrelatie op scherp te zetten, wordt er te weinig ondernomen tegen dit probleem. Toch zou iedere ondernemer er bovenop moet zitten. Regels voor een minimale betalingstermijn bestaan niet, maar voor een maximale betalingstermijn bestaan ze wel degelijk. Hier kunt u de klant dan ook prima op wijzen. 

De regels omtrent betalingstermijnen? Bedrijven moeten een factuur binnen 60 dagen betalen, tenzij (contractueel) anders is overeengekomen. Let hierbij wel op dat een betalingstermijn van langer dan 60 dagen alleen is toegestaan als dit voor beide partijen geen nadeel oplevert. Maar als u onze mening wilt weten: begin niet aan betalingstermijnen van meer dan 60 dagen. Is er niets afgesproken? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen, een standaard termijn dat u het beste kunt aanhouden. 

Welke betalingstermijn er ook geldt, het is zaak actief bezig te zijn met uw debiteurenbeheer. Heeft u hier geen tijd voor? Geef het dan uit handen aan een partij die dit voor u doet.

De financiële liquiditeit waarborgen

Bovenstaande zaken maken het voor u als ondernemer niet eenvoudiger. U heeft zelf ook de nodige financiële verplichtingen, zoals de huur van uw pand en de salarissen van uw personeel. Zeker dit laatste is belangrijk, goed personeel is tegenwoordig schaars in de transportbranche. U wilt niet riskeren uw personeel te verliezen doordat uw financiële buffer te klein is. U moet dus zoeken naar een oplossing waarmee u de liquiditeit kunt verhogen.

Liquiditeitsproblemen door snelle groei

Vooralsnog groeien veel transportbedrijven. Een mooi gegeven, maar ook dit kan liquiditeitsproblemen met zich meebrengen. Want wanneer uw bedrijf snel groeit, zult u moeten investeren. Bijvoorbeeld in nieuw materiaal en extra personeel. Ook hiervoor is diezelfde financiële buffer en een constante cashflow nodig.

Een van de meest effectieve middelen hiervoor is factoring. Wanneer u werkt met factoring heeft u altijd binnen korte tijd het geld op uw rekening staan (in het geval van DBS2 zelfs 100% van het factuurbedrag binnen 24 uur). Daarnaast wordt uw debiteurenbeheer volledig van u overgenomen. Kort samengevat: u heeft de handen weer vrij voor de zaken die er echt toe doen en tegelijkertijd worden uw facturen direct betaald.

Meer weten over het creëren van financiële ruimte en flexibiliteit binnen uw onderneming? DBS2 Factoring informeert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Laat u het ons weten? Dan komen we graag bij u langs voor een kennismaking met u en uw bedrijf.