Direct cashflow met factoring van DBS2

30% kleine ondernemers technisch failliet

Bijna dertig procent van de kleine ondernemers is in april 2021 technisch failliet. Ook heeft ruim vijftig procent van alle ondernemers een ondernemersloon onder het bijstandsniveau. Vooral in de horeca, (detail)handel en zorg liggen de lonen significant lager dan in andere sectoren en is het stressniveau het hoogst, meldt fm.nl.

Onbetaalde rekeningen stijgen

Ruim de helft van de ondernemers (54%) mist financiële middelen om het bedrijf te continueren. Meer dan de helft van de ondernemers kan zijn rekeningen regelmatig niet meer op tijd voldoen. De horeca is daarbij het hardst getroffen. Driekwart van de bedrijven uit deze sector staat momenteel aan de rand van de afgrond. De technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening staan er relatief gezien het beste voor. Hiervan heeft ‘maar’ veertig procent onvoldoende middelen om het bedrijf voort te zetten.

Minder geld voor investeringen

De mate van innoveren neemt sterk af over de hele linie. Er is steeds minder geld voor investeringen en de verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 nog lager zal uitvallen. Starters verliezen bovendien in vergelijking met het vorige kwartaal hun innovatievoorsprong. Ondernemers zonder personeel staan er aanzienlijk slechter voor dan ondernemers met personeel.

Ondernemersvertrouwen stijgt naar neutraal

Maar het ondernemersvertrouwen groeit, dit gaat van negatief naar neutraal. Daarnaast is de omzetindex omhoog gegaan en nemen de netto marges significant toe. Die trekken met name aan in de zakelijke dienstverlening, (detail)handel en bij technische beroepsbeoefenaren.

Investeren of veel openstaande facturen?

Heb jij als ondernemer op korte termijn geld nodig om te kunnen investeren? Of heb je (te)veel openstaande rekeningen? Met slim debiteurenbeheer kun je snel geld vrijmaken om je onderneming weer financiële ruimte te geven om te groeien. Factoring is een populaire financieringsvorm voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) omdat deze werkwijze direct zorgt voor werkkapitaal. Anders gezegd, factoring is debiteurenbeheer mét financiering.