Vraag je accountant om factoring bij DBS2 als alternatieve financiering

Iets minder dan de helft van de bedrijven in het MKB gaat voor advies over financiering in gesprek met de eigen accountant. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor 2020 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Op zich is dit een logische stap. Namelijk, de eigen accountant kent de bedrijfseconomische kant van de onderneming, weet van de prestaties en is om die redenen een logische gesprekspartner voor de ondernemer.

Het aandeel van de bedrijven dat deze stap zet, loopt af naarmate de bedrijfsomvang toeneemt. Het aandeel bedrijven dat de accountant gebruikt bij het oriënteren is lager dan vorig jaar. Deze afname is vooral zichtbaar in het microbedrijf. Bedrijven in de landbouw, handel, vervoer en horeca maken bij oriëntatie relatief vaak gebruik van de accountant.

Financieel adviseur in trek bij jonge bedrijven

Ongeveer een kwart van de bedrijven maakt gebruik van de diensten van een financieel adviseur. Grote en middelgrote bedrijven gaan voor advies vaker naar een financieel adviseur dan de accountant. Verder valt op dat jonge bedrijven bij hun oriëntatie op financiering relatief vaak gebruik maken van de financieel adviseur.

Behoefte externe financiering het grootst bij groeiers en sociale ondernemingen

Snelgroeiende bedrijven en sociale ondernemingen hebben externe financiering het hardst nodig. Zij hebben externe middelen nodig om groei te faciliteren of een kleinere financiële buffer, waardoor externe financiering eerder nodig is. Dochter- en familiebedrijven hebben juist het minst vaak behoefte aan extern geld.

Dochterbedrijven hebben makkelijker toegang tot interne middelen binnen het concern en familiebedrijven zijn sterk gericht op continuïteit en zoeken om die reden minder vaak financiering.

Een op de drie bedrijven die in de uitbreidingsfase zitten gebruiken externe financiering. De financieringsbehoefte van bedrijven in de overlevingsfase is maar liefst gestegen naar bijna 50%!

Heeft jouw bedrijf behoefte aan externe financiering?

Vraag je accountant of financieel adviseur om factoring bij DBS2 te bespreken als alternatieve financiering. Factoring is populaire financieringsvorm voor MKB. Anders gezegd, factoring is debiteurenbeheer mét financiering. Het principe van factoring is feitelijk simpel: het factorbedrijf neemt de factuur van je over, betaalt het verschuldigde bedrag direct aan je uit en incasseert vervolgens de openstaande rekening bij jouw klant. Zo kom je direct aan extra werkkapitaal om verder te kunnen groeien of je kortlopende schulden af te lossen.