Direct contact? 071 40 88 164
Grote header impressie afbeelding van DBS2 Kleine header impressie afbeelding van DBS2

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Aanmelden bij DBS2

Nadat u de samenwerking met DBS2 Factoring heeft bevestigd, stuurt u ons een kopie van de openstaande factuur aan uw klant. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring.

Nadat wij uw opdrachtgever kredietwaardig hebben bevonden, maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Eén van onze medewerkers komt bij u langs om alles met u door te nemen. Indien u besluit klant te worden, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Bovendien vragen wij u een overeenkomst te tekenen.

Zodra wij de benodigde gegevens hebben ontvangen en de overeenkomst getekend retour is, kunt u ons de eerste kopie van uw factuur aan uw klant toesturen. Daarop zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring. U kunt er ook voor kiezen de volledige facturatie uit te besteden. In dat geval ontvangen wij een getekende urenstaat of werkbon. Binnen 2 werkdagen na factuurdatum ontvangt u van DBS2 Factoring het geld op uw rekening.

Er zijn geen criteria waaraan u moet voldoen. Wij beoordelen alleen uw opdrachtgever op kredietwaardigheid. Om vast te stellen of u gebruik kunt maken van de diensten van DBS2 Factoring, dan geven wij u graag persoonlijk advies.

Vul het contactformulier in op de pagina ‘informatie aanvragen’. Dit verplicht u tot niets. Wij nemen vervolgens contact met u op om (vrijblijvend) de mogelijkheden voor uw onderneming te bespreken. U mag natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen via tel. (071) 40 88 164. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Financiëel

Uw factuur dient aan de gebruikelijke eisen te voldoen. Bovendien zet u op de factuur niet uw eigen naam en rekeningnummer, maar die van DBS2 Factoring.

Na aanmelding bij DBS2 Factoring, krijgt u een vast contactpersoon aangewezen. U stuurt de factuur per mail aan uw klant en zet DBS2 Factoring in de ‘cc’ . Belangrijk is wel dat u op die factuur – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring vermeldt. Uw contactpersoon neemt vervolgens de factuur diezelfde dag in behandeling.

DBS2 Factoring zal de kredietwaardigheid van uw opdrachtgever beoordelen.

DBS2 Factoring beoordeelt allereerst uw opdrachtgever op kredietwaardigheid. Naar aanleiding van die beoordeling ontvangt u van ons een bevestiging. Het enige wat DBS2 Factoring van u nodig heeft, zijn de vaste gegevens, een getekende overeenkomst en een kopie van de factuur aan uw klant. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring.

Het debiteurenbeheer nemen wij van u over. DBS2 Factoring betaalt u het openstaande bedrag van de factuur op dezelfde werkdag uit. In ruil voor die service en zekerheid, betaalt u een vergoeding.

Zodra wij van u de factuur aan uw klant hebben ontvangen, betalen wij het openstaande bedrag op dezelfde werkdag uit.

Overige vragen

U bepaalt zelf voor welke opdrachtgever(s) u factoring nodig heeft. Het is geheel vrijblijvend welke facturen u bij DBS2 Factoring indient. Wij hanteren daarom geen minimale looptijd.

Bij factoring neemt DBS2 Factoring het betalingsrisico en debiteurenbeheer van u over. DBS2 Factoring beoordeelt allereerst uw opdrachtgever op kredietwaardigheid. Naar aanleiding van die beoordeling ontvangt u van ons een bevestiging. Het enige wat DBS2 Factoring van u nodig heeft, naast de vaste gegevens en het getekende contract, is een kopie van de factuur aan uw klant. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring.

DBS2 Factoring betaalt u binnen 2 werkdagen het openstaande bedrag van de factuur uit. In ruil voor die service en zekerheid, betaalt u een vergoeding.

Het grote voordeel van factoring is dat DBS2 Factoring u binnen 2 werkdagen uw openstaande facturen betaalt. U heeft dus geen zorgen meer over te late betalingen of risico’s bij faillissementen. Voor de diensten van DBS2 Factoring betaalt u een percentage van uw factuurbedrag. Het gemak en de voordelen van factoring zijn deze kosten ruimschoots waard.

Factoring is met name geschikt voor freelancers & ZZP’ers, kleine zelfstandigen en het MKB. Oplopende betalingstermijnen van uw debiteuren of een snelle  groei kunnen ook aanleiding geven om DBS2 Factoring in te schakelen.

Wij nemen geen oude, reeds openstaande vorderingen in behandeling. Wij behandelen geen facturen van particulieren, maar alleen van B2B.

DBS2 Factoring berekent een vaste fee per factuur. Met factoring zorgt u voor financiële rust binnen uw onderneming. Denk aan het wegnemen van onzekerheid over of en wanneer uw facturen betaald gaan worden. Verder bespaart u veel tijd en geld bij het beheer van uw openstaande facturen, zoals het versturen van herinneringen en aanmaningen.

Het gebruik van factoring is algemeen bekend en wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast. Met DBS2 Factoring bespaart u tijd en verhoogt u de service richting uw opdrachtgever.

Risico's

Nee, na het inleveren van een kopie van de openstaande factuur (met daarop de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring in plaats van uw eigen gegevens) heeft u geen werk meer aan uw debiteurenbeheer. DBS2 Factoring neemt dat van u over.

Als de vordering achteraf betwist wordt of als er onduidelijkheid ontstaat, dan koppelen wij dat direct terug aan u. Indien blijkt dat de vordering onterecht is, bespreken wij dat met u. Wanneer de vordering terecht is en de opdrachtgever niet betaalt, neemt DBS2 Factoring het kredietrisico van u over. U ontvangt in dat geval dus gewoon uw geld.

Mocht uiteindelijk een factuur onbetaald blijven, dan heeft u hier geen last van. DBS2 Factoring neemt het kredietrisico over en u ontvangt dus gewoon uw geld. Eventueel begint DBS2 Factoring een incassoprocedure. Dit geldt alleen in het geval van een onbetwiste vordering.

Bedrijven die gebruik maken van factoring hebben geen financiële problemen, maar doen dit omdat zij bijvoorbeeld snel groeien. Hiervoor hebben zij voldoende liquide middelen nodig om deze groei te financieren. DBS2 Factoring neemt het debiteurenbeheer op professionele wijze over.

DBS2 Factoring neemt het eventuele kredietrisico dat de opdrachtgever niet betaalt van u over. Op deze manier werkt onze dienstverlening ook nog eens als een kredietverzekering. In het geval van een faillissement van een opdrachtgever lijdt u geen verlies.

Indien een opdrachtgever door DBS2 Factoring is goedgekeurd, stuurt u ons een kopie van de factuur aan uw klant toe. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 Factoring. U kunt er ook voor kiezen de volledige facturatie uit te besteden. In dat geval hebben wij alleen een getekende urenstaat of werkbon nodig. Wanneer een goedgekeurde opdrachtgever toch niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, dan komt dat voor rekening van DBS2 Factoring. Met facturering via DBS2 Factoring is uw liquiditeit dus verzekerd en uw kredietrisico afgedekt.

– DBS2 Factoring accepteert alleen vorderingen op bedrijven, niet op particulieren;
– De vorderingen hoeven niet branche gebonden te zijn;
– Er geldt geen minimum of maximum bedrag;
– DBS2 Factoring accepteert alleen onbetwiste vorderingen;
– Er geldt geen minimum of maximum aantal voor de vorderingen die u ons toestuurt. U beslist daarover zelf, afhankelijk van uw eigen cashbehoefte of omzet;
– Uw opdrachtgever dient kredietwaardig te zijn. (volgens beoordeling DBS2 Factoring)

Teruggebeld worden?

Wilt u liever gebeld worden door een persoonlijk adviseur?
Laat dan hieronder uw telefoonnummer achter.

5 voordelen van DBS2 Factoring

  • 100% van de factuur direct betaald
  • Verzekerd van betaling bij faillissement
  • Overname van het debiteurenbeheer
  • Een vast all-in tarief
  • Vast contactpersoon voor al uw vragen

Ondernemen zonder risico met DBS2 Factoring

Een snelle afhandeling van debiteurenbeheer; steeds vaker kiezen ondernemers in het MKB voor factoring.

Oplopende betalingstermijnen, gebrek aan werkkapitaal, hoge eisen van de bank als het gaat om het verstrekken van krediet. Allemaal redenen om te starten met factoring.

Factoring zorgt voor continuïteit in de cashflow en optimale doorgroeimogelijkheden. Op een vertrouwde manier zaken doen, zonder risico!

Meer informatie

Ondernemen zonder geldzorgen, uw factuur vandaag nog 100% betaald