Soorten factoring

Welke vorm van Factoring past bij jou?

Nu banken zich terugtrekken, wint Factoring snel terrein als slim en voordelig alternatief om werkkapitaal (liquiditeit) te vergroten en groei te realiseren.

Laat je adviseren

Afhankelijk van de grootte van je bedrijf, de hoeveelheid facturen die je wilt factoren, je financiële reserves, je groeiambities, het betalingsgedrag van je klanten - en de kredietrisico's die ermee gepaard gaan - maakt het zeker uit welke vorm van Factoring je kiest.

In dit blog leggen we je uit wat Factoring in de basis inhoudt, welke serieuze vormen van Factoring er zijn, hoe ze werken, én vertellen we over de voor- en nadelen. Toch adviseren we je met klem om niet op basis van internetkennis een beslissing te maken.

Maak een afspraak

We komen graag bij je langs voor een persoonlijke toelichting. Laat je telefoonnummer achter en we plannen samen een afspraak.

Factoring is serious business

Ook al zie je overal dezelfde termen - de voorwaarden en kosten zijn steeds verschillend.

 • Moet je alle facturen uitbesteden, of een deel?
 • Zijn je facturen verzekerd tegen wanbetaling vanuit je klant?
 • Moet je zelf factureren naar je klant en betaling najagen?
 • Welk percentage van je factuur wordt direct betaald?
 • Hoe werkt het als een klant niet betaalt?

Zo zijn er nog meer zaken om rekening mee te houden.

Factoring: de basisiprincipes

Zo werkt Factoring in de basis

Kijk eens goed naar de inkoopvoorwaarden van je klanten en de betalingstermijnen die ze hanteren. Die worden door de bank genomen steeds langer. Jij hebt je werk al lang gedaan, ondertussen moet je veel te lang wachten op je geld. Dat terwijl je dat geld zelf goed kunt gebruiken om aan je verplichtingen te voldoen of te investeren in jouw groei.

Door voor een factoraar als DBS2 te kiezen, heb je jouw zuurverdiende geld nagenoeg direct op je rekening staan. Dat komt omdat wij jouw factuur als het ware opkopen, deze direct aan jou betalen - om het uitstaande bedrag vervolgens zelf te innen bij jouw opdrachtgever. Afhankelijk van de vorm van Factoring betaal je de factoraar een klein percentage over het factuurbedrag.

1
Inkomende rekening icoon
Je maakt de factuur voor jouw klant en stuurt ons een kopie.
2
Geld icoon
Binnen 24 uur ontvang je het factuurbedrag op je rekening.
3
Handenschudden
DBS2 neemt het debiteurenbeheer over.
4
Factoring bespaart je geld
Jouw klant betaalt de factuur aan DBS2.

Het addertje onder het gras

Er zijn steeds meer Factoraars op de markt die verschillende voorwaarden hanteren en verschillende percentages (4-8%) rekenen. Dat terwijl de service die ze bieden sterk uiteenloopt. Zo moet je meestal zélf de facturen versturen en deze najagen. In de wetenschap dat niet elke ondernemer daar even goed in is, zit daar zomaar een addertje onder het gras.

Afhankelijk van de vorm van Factoring wordt - bij latere betaling vanuit jouw opdrachtgever - een hoger percentage ingehouden op de factuurwaarde. Voor veel factoraars zit daar een belangrijk deel van hun verdienmodel. Hoe later je opdrachtgever betaalt, hoe meer er wordt verdiend. Kijk daarom goed naar het percentage voorstel, maar staar je niet gelijk blind op dat getal. De voorwaarden en meegeleverde services - zoals debiteurenbeheer - moet je spiegelen aan jouw organisatie en markt.

Oude wijn in nieuwe zakken

In feite zijn er twee vormen van Factoring

Factoring is hot. Er staan steeds meer partijen op. In een poging om onderscheid te creëren, introduceren ze telkens weer nieuwe Factoring producten. Het heeft vaak een beetje weg van oude wijn in nieuwe zakken. Sla je alles plat, zijn er ruwweg twee vormen die je overal terug ziet.

100% in één keer uitbetaald

Bij deze vorm wordt de complete factuurwaarde door de factoraar in één keer uitbetaald - met aftrek van een overeengekomen vast percentage.

80-95% wordt uitbetaald

Een groot deel word uitbetaald. De rest wordt ingehouden totdat de factuur is betaald. Hoe langer dat duurt, hoe hoger het percentage is dat de factoraar doorberekent.

Factoring vorm I

Traditionele Factoring

Traditionele Factoring wordt met name als geschikt gezien voor grote corporate bedrijven. Doorgaans (bij DBS2 hoeft dat niet) draag je je complete debiteurenportfolio over aan een factoraar. Op basis van de waarde van de te verwachten totale factuursom, wordt een kredietlimiet afgesproken. De factoraar betaalt elke factuur van jou direct uit, tót de grens van de kredietlimiet is bereikt. De kans dat je deze bereikt via DBS2 is zeer klein omdat wij de facturatie naar je klant voor rekening nemen.

Bij Traditionele Factoring wordt een groot percentage van de factuur direct door de factoraar betaald. Doorgaans varieert dat van 80% tot 90%. De restwaarde van de factuur wordt betaald zodra de klant dat ook heeft gedaan. Hoe langer dat duurt, hoe hoger het percentage is dat de Factoraar rekent.

Bij Traditionele Factoring betaalt DBS2 in één keer 95% uit. Ons vergoedings-percentage behoort tot de scherpste in de markt. Bovendien het debiteurenbeheer uit handen. Dat scheelt je tijd en geld.

Voor wie?

Ook interessant voor kleine organisaties.

Traditionele Factoring wordt met name als geschikt gezien voor grote corporate bedrijven. Maar door de aantrekkelijke voorwaarden en services van DBS2, wordt deze vorm ook interessant voor kleinere organisaties. Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak.

Bel mij terug

Adviesgesprek aanvragen

De voordelen van
Traditionele Factoring

die bij DBS2 groter zijn

 • Kijk je naar de aanbieders in de markt, zie je dat de kosten van traditionele factoring relatief een stuk lager uitvallen. Welke vorm van factoring je ook kiest, bij DBS2 rekenen we het scherpste tarieven in de markt.
 • Er gelden er over het algemeen minder strenge eisen voor je debiteuren.

De nadelen van
Traditionele Factoring

die DBS2 wegneemt

 • Je moet aan bij de gemiddelde factoraar aan substantiële omzet-eisen voldoen.
 • Er gelden meer voorwaarden: je bedrijf moet minimaal 3 jaar bestaan en meestal ben je verplicht om iedere factuur bij het factoringbedrijf onder te brengen. Je gaat hiermee all-in en krijgt niet de kans om de meerwaarde van Factoring rustig te ervaren. Bij DBS2 heb je dat probleem niet.
 • Bij Traditionele Factoring ligt het debiteurenrisico bij jou. Jij moet factureren. Betaalt jouw klant te laat, dan merk jij dat in je portemonnee. DBS factureert en int zelf. Dat scheelt jou tijd én geld.
 • Er wordt niet direct 100% uitbetaald, maar tussen de 80% en 90%. Bij DBS2 95%.

Factoring vorm II

American Style Factoring

American Style Factoring wordt als de meeste flexibele vorm van Factoring gezien. Zoals het meestal in de markt wordt aangeboden, is het vooral geschikt voor MKB'ers en ZZP'ers. Je hoeft dan namelijk niet al je facturen aan een factoraar uitbesteden, maar kan volstaan met een deel van je facturen; of zelfs een enkele factuur. Dus maak je gebruik van de service als het jou uitkomt. Bij DBS2 is dat niet anders, maar weet dat je bij onze vorm van Traditionele Factoring ook maar een gedeelte van je facturen kan factoren.

Bij American Style Factoring wordt doorgaans niet het volledige bedrag uitgekeerd. De meeste factoraars keren in eerste instantie 80% tot 90% uit. Het overige deel van de factuurwaarde wordt gereserveerd - in afwachting van de termijn waarop de opdrachtgever betaalt. Hoe langer dat duurt, hoe hoger het vergoedingspercentage is dat de factoraar rekent. Bij DBS2 heb je dat probleem niet, want bij American Style Factoring keren wij 100% van het bedrag uit - met aftrek van het vooraf overeengekomen vergoedingspercentage.

Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak.

De voordelen van American Style Factoring

die bij DBS2 groter zijn

 • Een overeenkomst met een factoraar is vaak al binnen een dag geregeld, en meestal is je factuur direct verzekerd tegen wanbetaling. Bij DBS2 is dat áltijd het geval.
 • Je hoeft niet all-in te gaan en de behoudt de regie. Weet je dat een klant binnen een week betaalt, hoef je niet te factoren. Bij DBS2 kan je zelfs op klantniveau bepalen of je een enkele factuur wél of niet via ons laat verlopen.

De nadelen van American Style Factoring

die DBS2 wegneemt

 • Bij American Style Factoring mag een factoraar een debiteur weigeren als deze het risico te hoog wordt ingeschat. Als factoraar wil je natuurlijk voorkomen dat je service alleen wordt ingezet op probleemdossiers. Bij DBS2 maakt krachtig debiteurenbeheer standaard onderdeel uit van onze service; daardoor komt het zelden voor dat wij het risico als te hoog inschatten.
 • Het gerekende vergoedingspercentage valt hoger uit omdat de opgetelde factuurwaarde lager ligt. Welke vorm van factoring je ook kiest, bij DBS2 rekenen we de scherpste tarieven in de markt, hanteren we de beste voorwaarden en bieden we de meeste service.
 • Er wordt doorgaans niet direct 100% uitbetaald, maar tussen de 80% en 90%. Bij DBS2 100%.
 • Debiteurenbeheer - oftewel: factureren en najagen - is meestal niet inbegrepen. Bij DBS2 wel.

Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak.

Factoring vorm III

MKB Factoring

Dit heeft veel weg van American Style Factoring. Toch is het wezenlijk anders. Al helemaal als je DBS2 met de concurrentie vergelijkt. Op het eerste gezicht lijken de rentepercentages nagenoeg gelijk. En wordt er bij beide Factoring vormen direct 100% uitgekeerd. Maar waarbij American Factoring een vast rentepercentage wordt ingehouden, werkt dat anders bij MKB Factoring.

Als je opdrachtgever later dan 30 dagen betaalt, krijg je achteraf een factuur vanuit de factoraar gestuurd op basis van een vooraf afgesproken rentepercentage. Na 30 dagen wordt er per 30 dagen pakweg 1 procent van de factuurwaarde naar je gefactureerd. Om de kans daarop zoveel mogelijk te verkleinen, nemen wij het debiteurenbeheer over. Wij kunnen - op vriendelijke wijze - nét even wat strenger zijn dan jij.

De voordelen en nadelen

van MKB Factoring

Ze zijn goed vergelijkbaar met die van American Style factoring. Betalen je klanten doorgaans binnen 30 dagen, ben je goedkoper uit. Betalen ze gemiddeld genomen later dan 30 dagen, dan betaal je nét wat meer.

Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak

DBS2 maakt Factoring makkelijk

Door de verschillen zo klein mogelijk te maken tussen de verschillende vormen van Factoring, maakt DBS2 het eenvoudiger om een keuze te maken. Hoe minder verschillen, hoe minder je hoeft af te wegen.

Bij alle vormen van DBS2 Factoring:

nemen wij je debiteurenbeheer uit handen
is je factuurbedrag verzekerd
hoef je niet alle facturen uit te besteden
hanteren we de scherpste percentages als vergoeding

Zoek de verschillen

Vergelijk alle DBS2 Factoring producten

Kijk niet alleen naar onze vormen van Factoring, maar kijk ook naar alternatieven in de markt. Dan vind je steeds meer redenen om met ons af te spreken.

Scroll links-rechts om de hele tabel te bekijken
Traditionele Factoring MKB Factoring American Factoring
Hoogte uitbetaling 95% wordt direct uitbetaald. Het restant als de klant betaalt. 100% wordt direct uitbetaald. De factor fee wordt direct verrekend. 100% wordt direct uitbetaald. De factor fee wordt direct verrekend.
Factor fee v.a. 1,5% v.a. 2,95% v.a. 3%
Achteraf berekende rente
Past goed bij Past in feite bij ieder bedrijf Veel gekozen door het klein MKB Veel gekozen door het klein MKB en ZZP
Volledig of partieel Per factuur, per debiteur, volledig; het is allemaal mogelijk. Per factuur, per debiteur, volledig; het is allemaal mogelijk. Per factuur, per debiteur, volledig; het is allemaal mogelijk.
Hoe snel betaald Altijd binnen 24 uur, meestal dezelfde werkdag Altijd binnen 24 uur, meestal dezelfde werkdag Altijd binnen 24 uur, meestal dezelfde werkdag
Kredietverzekering Alle facturen zijn voor 90% verzekerd tegen wanbetaling en faillissement. Alle facturen zijn voor 90% verzekerd tegen wanbetaling en faillissement. Alle facturen zijn voor 90% verzekerd tegen wanbetaling en faillissement.
Debiteurenbeheer Volledig inbegrepen Volledig inbegrepen Volledig inbegrepen
Servicegebied Factoring mogelijk in heel Europa Factoring mogelijk in Nederland Factoring mogelijk in Nederland
Contactpersoon Vast Vast Vast

Maak een afspraak met Jaap

Je weet nu meer over de vormen van Factoring, de verschillen, voordelen en nadelen. Natuurlijk kijk je naar de risico's en kosten, maar weet je dat je er ook geld mee kunt verdienen? Wij komen graag bij je langs voor een verhelderend en vrijblijvend gesprek.

Neem contact op met Jaap van Aalst - Oprichter en Commercieel Directeur van DBS2.

Jaap van Aalst DBS2 Factoring Europe