NOW-steun terugbetalen via factoring

Zo’n zeven op de tien bedrijven hebben in 2020 te veel noodsteun ontvangen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), schrijft NRC. Van de 12,4 miljard euro aan NOW-steun die via de eerste twee rondes is verstrekt, moet naar schatting 4,2 miljard euro – een derde – worden terugbetaald. Dat blijkt uit voorlopige berekeningen gemaakt door het ministerie van Financiën. Heeft ook jouw bedrijf te veel NOW-steun ontvangen? Met factoring kun je geld vrijmaken voor de terugbetaling hiervan.

Omzetverlies te hoog ingeschat bij aanvraag NOW-steun

Bij het aanvragen van de loonkostensubsidie moesten ondernemers een schatting maken van hun omzetverlies vanwege de coronamaatregelen en eerder betaalde salarissen. Een ruime meerderheid van de ondernemers heeft het eigen omzetverlies gemiddeld 32 procentpunt te hoog ingeschat voor de eerste ronde. Slechts 14 procent onderschatte de omzetverlies. Ook bij de tweede ronde overschatte nog bijna 80 procent van de aanvragers het omzetverlies.

51.000 bedrijven
Omdat de aanvragers van de NOW-steun een voorschot van 80 procent ontvingen, hoeven niet alle ondernemingen die hun omzetverlies overschatten, het steungeld terug te betalen. Naar schatting gaat het in totaal om zo’n 51.000 bedrijven.

Moet jij NOW-steun terugbetalen? Overweeg dan factoring

Behoort jouw bedrijf tot de groep die te veel NOW-steun heeft ontvangen? Dan moet je dit op enig moment terugbetalen. Raakt dat jouw liquiditeit of werkkapitaal te hard en heb je eigenlijk wat extra financiering nodig? Overweeg dan eens of je met factoring de terugbetaling van je te veel ontvangen NOW-steun kunt financieren.

Factoring is een populaire financieringsvorm voor MKB. Factoring is debiteurenbeheer mét financiering. Het principe van factoring is feitelijk simpel: het factorbedrijf neemt de factuur van je over, betaalt het verschuldigde bedrag direct aan je uit en incasseert vervolgens de openstaande rekening bij jouw klant. Zo kom je direct aan extra werkkapitaal om je kortlopende schulden, zoals NOW, af te lossen.