Aanmelden bij DBS2
Vul het contactformulier in op de pagina ‘informatie aanvragen’. Dit verplicht u tot niets. Wij nemen vervolgens contact met u op om (vrijblijvend) de mogelijkheden voor uw onderneming te bespreken. U mag natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen via tel. (071) 40 88 164. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Er zijn geen criteria waaraan u moet voldoen. Wij beoordelen alleen uw opdrachtgever op kredietwaardigheid. Om vast te stellen of u gebruik kunt maken van de diensten van DBS2 geven wij u graag persoonlijk advies.
Nadat wij uw opdrachtgever kredietwaardig hebben bevonden, maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Eén van onze medewerkers komt bij u langs om alles met u door te nemen. Indien u besluit klant te worden, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Bovendien vragen wij u een overeenkomst te tekenen.

Zodra wij de benodigde gegevens hebben ontvangen en de overeenkomst getekend retour is, kunt u ons de eerste kopie van uw factuur aan uw klant toesturen. Daarop zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2. U kunt er ook voor kiezen de volledige facturatie uit te besteden. In dat geval ontvangen wij graag een getekende urenstaat of werkbon. Binnen 2 werkdagen na factuurdatum ontvangt u van DBS2 het geld op uw rekening.
Nadat u de samenwerking met DBS2 heeft bevestigd, stuurt u ons een kopie van de openstaande factuur aan uw klant. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2.
Financiëel
Zodra wij van u de kopie van de openstaande factuur aan uw klant hebben ontvangen, betalen wij u het openstaande bedrag binnen 2 werkdagen uit.
DBS2 beoordeelt allereerst uw opdrachtgever op kredietwaardigheid. Naar aanleiding van die beoordeling ontvangt u van ons een bevestiging. Het enige wat DBS2 van u nodig heeft, zijn de vaste gegevens, een getekende overeenkomst en een kopie van de factuur aan uw klant. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2.

Het debiteurenbeheer nemen wij van u over. En DBS2 betaalt u alvast het openstaande bedrag van de factuur binnen 2 werkdagen uit. In ruil voor die service en zekerheid, betaalt u een vergoeding.
Wij beoordelen uw opdrachtgever op kredietwaardigheid.
Na aanmelding bij DBS2, krijgt u een vast contactpersoon aangewezen. Aan hem of haar stuurt u de kopie van de openstaande factuur aan uw klant toe. Belangrijk is wel dat u op die factuur – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2 vermeldt.
Uw factuur dient aan de gebruikelijke eisen te voldoen. Bovendien zet u op de factuur niet uw eigen naam en rekeningnummer, maar die van DBS2.
Risico's
- DBS2 accepteert alleen vorderingen op bedrijven, niet op particulieren;
- De vorderingen hoeven niet branche gebonden zijn;
- Er geldt geen minimum of maximum bedrag;
- DBS2 accepteert alleen onbetwiste vorderingen;
- Er geldt geen minimum of maximum aantal voor de vorderingen die u ons toestuurt. U beslist daarover zelf, afhankelijk van uw eigen cashbehoefte
- Uw opdrachtgever dient kredietwaardig te zijn (volgens beoordeling DBS2)
DBS2 neemt het eventuele kredietrisico dat de opdrachtgever niet betaalt van u over. Op deze manier werkt onze dienstverlening ook nog eens als een kredietverzekering. In het geval van een faillissement van een opdrachtgever lijdt u geen verlies.

Indien een opdrachtgever door DBS2 is goedgekeurd, stuurt u ons een kopie van de factuur aan uw klant toe. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2. U kunt er ook voor kiezen de volledige facturatie uit te besteden. In dat geval hebben wij alleen een getekende urenstaat of werkbon nodig. Wanneer een goedgekeurde opdrachtgever toch niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, dan komt dat voor rekening van DBS2. Met facturering via DBS2 is uw liquiditeit dus verzekerd en uw kredietrisico afgedekt.
Bedrijven die gebruik maken van factuurbemiddeling (factoring) zitten niet in de financiële problemen. De meeste bedrijven die gebruik maken van factuurbemiddeling doen dit omdat zij snel willen groeien en hier voldoende liquide middelen voor nodig hebben. DBS2 neemt de facturering over en handelt deze op een professionele manier af, wat prettig is voor uw opdrachtgever..
Mocht uiteindelijk een factuur onbetaald blijven, dan heeft u hier geen last van. DBS2 neemt het kredietrisico over en u ontvangt dus gewoon uw geld. Eventueel begint DBS2 een incassoprocedure. Dit geldt alleen in het geval van een onbetwiste vordering.
Als de vordering achteraf betwist wordt of als er onduidelijkheid ontstaat, dan koppelen wij dat direct terug aan u. Indien blijkt dat de vordering onterecht is, bespreken wij dat met u. Wanneer de vordering terecht is en de opdrachtgever niet betaalt, neemt DBS2 het kredietrisico van u over. U ontvangt in dat geval dus gewoon uw geld.
Nee, na het inleveren van een kopie van de openstaande factuur (met daarop de naam en het rekeningnummer van DBS2 in plaats van uw eigen gegevens) heeft u geen werk meer aan uw debiteurenbeheer. DBS2 neemt dat van u over.
Overige vragen
Ja, het uitbesteden van facturering via factoring is algemeen bekend en wordt steeds vaker toegepast. Factoring bespaart u tijd en verhoogt de service naar uw opdrachtgever.
DBS2 berekent voor betalingsbemiddeling een vast percentage over de overgenomen facturen. De kosten van factoring wegen echter prima op tegen de baten. Denk hierbij aan het wegnemen van onzekerheid over wanneer en of uw facturen betaald gaan worden. Bovendien bespaart u tijd bij de administratie en het beheer van uw openstaande facturen zoals het sturen van herinneringen en aanmaningen.
DBS2 kan u helaas niet van dienst zijn bij particuliere of oude openstaande vorderingen.
Factoring is met name geschikt voor freelancers, ZZP-ers en kleine zelfstandigen. Oplopende betalingstermijnen van uw debiteuren of een instroom van debiteuren die seizoensgebonden is, kunnen ook aanleiding geven om DBS2 in te schakelen.
Het grote voordeel van factoring is dat DBS2 u uiterlijk binnen 2 werkdagen uw openstaande facturen betaalt. U heeft dus geen zorgen meer over te late betalingen of risico’s bij faillissementen. Voor de diensten van DBS2 betaalt u een percentage van uw factuurbedrag. Het gemak en de voordelen van factoring zijn deze kosten ruimschoots waard.
Bij factoring neemt DBS2 het debiteurenbeheer van u over. DBS2 beoordeelt allereerst uw opdrachtgever op kredietwaardigheid. Naar aanleiding van die beoordeling ontvangt u van ons een bevestiging. Het enige wat DBS2 van u nodig heeft, naast de vaste gegevens en het getekende contract, is een kopie van de factuur aan uw klant. Op die factuur zet u – in plaats van uw eigen gegevens – de naam en het rekeningnummer van DBS2.

DBS2 betaalt u binnen 2 werkdagen het openstaande bedrag van de factuur uit. In ruil voor die service en zekerheid, betaalt u een vergoeding.
U bepaalt zelf voor welke opdrachtgever(s) u factoring nodig heeft. Het is geheel vrijblijvend van welke factuur u ons een kopie stuurt of welke urenstaat of werkbon u bij DBS2 indient. U bent tot niets verplicht.

Teruggebeld worden?

Wilt u liever gebeld worden door een persoonlijke adviseur? Laat dan hieronder uw telefoonnummer achter: