Direct contact? 071 40 88 164
Impressie foto homepagina

Betalingstermijnen

Welke betalingstermijn is redelijk? Wat zegt de wet? Een overzicht van alle betalingstermijnen: praktisch, helder en volledig up-to-date (2019).

Business – to – business overeenkomsten

Een overeenkomst gesloten tussen twee bedrijven (b2b) kent een aparte betalingstermijn die sinds 2013 wettelijk is vastgelegd. De Wet Betalingstermijnen hanteert een redelijke termijn en deze bedraagt bij b2b overeenkomsten 30 dagen. De termijn van 30 dagen is de wettelijke betalingstermijn die van kracht is, wanneer er verder in de desbetreffende overeenkomst geen betalingstermijn is vastgelegd. De regeling uit de Wet Betalingstermijnen is geen dwingend recht. Dit betekent dat er in de overeenkomst ruimte is om een andere termijn overeen te komen. Echter, de Wet Betalingstermijnen legt wel een maximum op van 60 dagen. Wilt u dit maximum wel overschrijden, dient u aan te tonen dat overschrijding van de wettelijke betalingstermijn voor geen van beide partijen nadelig is.

Overeenkomsten met de overheid

Overeenkomsten met de overheid kennen dezelfde regeling als de business-to-business regeling. Betalingen tussen bedrijven en overheden kennen dus ook een redelijke betalingstermijn van 30 dagen. Verschil met de b2b-overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden die de Rijksoverheid hanteert. Op alle overeenkomsten gesloten tussen bedrijven en overheden, zijn de Algemene Rijksvoorwaarden van toepassing. De wettelijk vastgelegde Algemene Rijksvoorwaarden kennen bij het sluiten van overeenkomsten een betalingstermijn van 30 dagen. Afwijking is bij deze laatstgenoemde overeenkomsten dus vrijwel niet mogelijk.

Oplossing

Als de betalingstermijn van uw debiteur langer is dan u wenst, dan is factoring van DBS2 Factoring een ideale oplossing voor u. U heeft binnen 24 uur het geld op de rekening en uw debiteur kan betalen volgens de afgesproken betalingstermijn. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.